Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Barnetillegg
Betegnelse på en forsikringsytelse i livsforsikring i form av et tillegg til forsikringssummen som tilkommer den som oppfyller vilkårene til å være barn av forsikrede/ medlemmet. Ytelsen utgjør normalt 10 % av forsikringssummen. Ytelsen utløses av den forsikredes død, og utbetales normalt direkte til barnet. Ved flere barn utgjør barnetillegget samme beløpet for hvert barn.
Sist oppdatert 26.02.2010 kl 12:00:04

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .