Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Barnetrygd
Trygdeytelse som gis til foreldre/ de med foreldreansvar for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge, som tilskudd til å dekke utgifter ved å ha barn, se lov om barnetrygd av 8.3.2002 nr 4. Mottaker som er enslig forsørger kan få utvidet barnetrygd, det vil si trygdeytelse for ett barn mer enn det aktuelle antall barn mottakeren bor sammen med.
Sist oppdatert 06.03.2010 kl 21:03:57

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .