Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Basisbeløp
Beløp brukt i forsikringsvilkårene som et grunnlag for beregning av maksimal utbetaling under forsikringen. Basisbeløpet justeres gjerne årlig i tråd med utviklingen i en referanseindeks (eksempelvis konsumprisindeks, byggevareindeks). Hvert enkelt forsikringsselskap har sine egne basisbeløp.
Sist oppdatert 27.02.2010 kl 12:41:29

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .