Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Basiserstatning
Den erstatning sikrede eventuelt har et ubetinget krav på. Dette i motsetning til tilleggserstatning som er betinget av reparasjon/ gjenoppføring/ gjenanskaffelse.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:13:13

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .