Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Basispensjon
Betegnelse som innføres fra 1.1.2011 på summen av grunnpensjon og tilleggspensjon, som benyttes som grunnlag for beregning av alderspensjonen for personer født i 1962 eller tidligere som er omfattet av dagens opptjeningsmodell. Ved uttak av alderspensjon vil utbetalingen utgjøre basispensjon delt på et forholdstall for levealdersjustering. En levealdersjustering/ forholdstall på 0,5 % gir for eksempel et forholdstall på 1,005. Se også Levealdersjustering.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 05:22:34

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .