Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bedriftsgruppeliv
Kollektiv forsikring for ansatte i en bedrift og gjelder ved død og uførhet, ofte uansett om det rammer i arbeids- eller fritiden. Dødsfallsforsikring utbetales som et engangsbeløp til de etterlatte dersom den ansatte dør som følge av sykdom eller ulykke. Uføreerstatning utbetales dersom den ansatte blir minst 50 % varig arbeidsufør. Avtalen kan også omfatte ansattes ektefelle/ samboer.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:13:13

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .