Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Begunstiget
Den person som forsikringstakeren har bestemt skal ha rett til utbetaling av forsikringsbeløpet. Begrepet brukes i livs-, ulykkes- og sykeforsikring.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:13:13

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .