Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Benådingsregelen
Bestemmelsen i FAL § 5-2 annet ledd (skadeforsikring) og FAL § 14-2 annet ledd (personforsikring) som innebærer at forsikringsselskapet står ansvarlig for forsikringstilfeller som inntreffer inntil 3 måneder etter utløpet av betalingsfristen for 2. gangs premievarsel, hvor forsikringen ellers hadde opphørt å gjelde. Betalingsfristen for 2. gangs premievarsel skal være minst 14 dager. For å kunne påberope seg benådingsregelen kreves det at det har oppstått uforutsette hindringer i den fastsatte 14-dagers fristen til 2. gangs premievarsel, som ikke kan bebreides forsikringstakeren. Dette kan være akutt og uforutsett sykdom. Pengemangel kan normalt ikke påberopes. Bestemmelsen er i praksis begrenset til forbrukerforsikringer og for eksempel for personer som driver enkeltmannsforetak uten å ha kontorhjelp. Premien må betales så snart hindringen har opphørt, og forsikringstakeren må bevise at tilstrekkelig hindring oppstod i 14-dagers fristen for 2. gangs premievarsel.
Sist oppdatert 26.12.2010 kl 20:12:21

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .