Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Beregningsrente
Betegnelse på den høyest tillatte rentesatsen for bruk i pristariffer og ved beregning av tilhørende forsikringsmessige avsetninger i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser som Finanstilsynet fastsetter med hjemmel i livsforsikringsforskriften § 2-3. Med virkning fra 1.1.2006 ble den maksimale beregningsrenten i premien senket til 2,75 % for nye livsforsikringskontrakter. For kollektive rente- og pensjonsforsikringer som var opprettet før 1.1.2006 skal høyeste tillatte beregningsrente være 3,0 % for ny pensjonsopptjening etter 1.1.2004. Satsene har vært uendret siden dette. Også betegnet grunnlagsrente. Finanstilsynet har 30.8.2010 vedtatt at beregningsrenten i forsikring reduseres til 2,5 % for alle livsforsikringskontrakter som etableres etter 1.1.2011. Den samme prosentsatsens skal også være høyeste tillatte beregningsrente som norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende ved beregning av premier og forsikringsmessige avsetninger for ny pensjonsopptjening for kollektive rente- og pensjonsforsikringer.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 09:38:33

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .