Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Berikelseskrav
Samlebetegnelse på vederlagskrav og vinningsavståelseskrav, som er to typer privatrettslige monetære sanksjoner ved siden av den tradisjonelle erstatningsretten. Høyesterettsdommer om berikelseskrav har vi blant annet i Rt 1940 side 48 (Coll-dommen), Rt 1997 side 199 (Cirrus-dommen), Rt 1995 side 1948 (Se og Hør-dommen), Rt 2005 side 1560 (Rissekk-dommen) og Rt 2007 side 817 (Konkurranseklausul-dommen). Se også Vederlagskrav og Vinningsavståelseskrav.
Sist oppdatert 28.12.2010 kl 14:35:29

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .