Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bestandspremie
Betegnelse på den samlede forsikringspremie for alle de forsikringsavtaler som er i kraft på rapporteringstidspunktet, regnet i helårlige premiekroner til tariffpremien som gjaldt på avtaleperiodens start.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 11:24:49

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .