Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Besteårsregelen
Beregningsregel i folketrygden som fastsetter at tilleggspensjonen beregnes på grunnlag av de 20 beste årene av maksimalt 40 år, eller et gjennomsnitt av alle år dersom det er færre enn 20 poengår. I det nye pensjonssystemet vil besteårsregelen bli erstattet av livsløpsopptjening, der alle år med arbeidsinntekt eller omsorgspoeng vil gi uttelling i form av økt pensjon. Se også Livsløpsopptjening og Alleårsregelen.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 05:23:48

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .