Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Betinget erstatning
Mererstatning/ tilleggserstatning som bare kommer til utbetaling hvis de forutsetninger for utbetaling som er angitt i forsikringsavtalen blir oppfylt. Se også Tilleggserstatning.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 05:25:17

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .