Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bilansvaret
Betegnelse på det objektive ansvaret for skader som motorvogn gjør (gjer) i BAL § 4, jf § 1. Ansvaret er objektivt det vil si at det ikke forutsetter skyld, feil eller annen klanderverdig opptreden hos skadevolder. Ansvaret omfatter både personskader og tingskader. Ansvaret er avgrenset av det såkalte gjer-kriteriet. Se også Gjer-kriteriet. Også betegnet Motorvognansvaret.
Sist oppdatert 30.04.2013 kl 04:12:01

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .