Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bilforsikring
Samlebetegnelse på ulike typer forsikringer knyttet til en motorvogn. Trafikkforsikring er den obligatoriske delen av forsikringen og skal alltid inngå i en bilforsikring, se BAL. Denne forsikringen dekker personskade på fører og passasjer, skade på personer utenfor kjøretøyet, skade påført bygninger og andre gjenstander og skade påført andre kjøretøy. I tillegg kan bileieren vurdere å tegne ulike tilleggsdekninger, hvor delkasko og (full) kasko er de vanlige. Delkasko omfatter normalt brann, innbrudd/ tyveri, glassruteskader (knusing, stjerner og sprekker) og assistanse ved driftsstopp/ utelåsing/ sykdom/ ulykke mv. Kaskoforsikring omfatter skade på eget kjøretøy ved utforkjøring/ velt/ kollisjon eller hærverk, andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning (herunder stormskade), utvidet assistanseforsikring, leiebildekning og bagasjedekning. Pr 31.12.2009 var det forsikret totalt 2.588.899 biler/ varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn i det norske markedet.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 20:27:31

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .