Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bilskadeinstituttet
Betegnelse på et aksjeselskap eid av FNO som i dag drives som et kompetansesenter for kurs og opplæring av personer fra verkstedbransjen og forsikringsselskapene, med sikte på tilføring av kompetanse om både tradisjonelle og nye reparasjonsmetoder til fagfolk innen karosseri, lakk, plast og skadetaksering. Bilskadeinstituttet har hjemmesider på www.bilskadeinstituttet.no. Aksjeselskapet ble opprinnelig etablert på Jaren i Oppland fylke i 1971, og omfattet tidligere også virksomheten som i dag drives i Bilskadeinstituttet Verksted AS.
Sist oppdatert 10.12.2010 kl 09:52:40

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .