Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Blandet konsern
Finanskonsern der det inngår både bank og forsikringsforetak slik det er definert i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-2 første ledd bokstav b).
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 11:24:49

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .