Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bobåtforsikring
Betegnelse på en forsikring som dekker skader på og tap av bobåter, det vil si båt som benyttes som husvære hele eller deler av året, og som ikke er en husbåt. Bobåter (i forsikringsvilkårene ofte betegnet husbåter) er normalt ikke dekket av normale fritidsbåtforsikringer og må tegnes særskilt. Se også Husbåtforsikring.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 07:54:42

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .