Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bobilforsikring
Skadeforsikring som normalt gjelder for selve bobilen (kassevogn, alkovebil, halvintegrert bil og integrert bil) i seriemessig utførelse, serieprodusert innredning som er montert, deler av bobilen, herunder 4 ekstra dekk med felger i standard utførelse, eventuelt fortelt (tøytelt og tretelt) til bobilen, fast montert lovlig tilleggsutstyr (stereo, GPS mv), løst utstyr og personlige eiendeler. Forsikringen dekker alltid lovpliktig ansvarsforsikring (trafikkforsikring), og som regel også rettshjelpforsikring samt fører- og passasjerulykkesforsikring. Avhengig av type dekning dekker en delkasko på bobilforsikring typisk skader som oppstår ved vognskade som følge av brann og eksplosjon, vognskade som følge av tyveri av motorvognen, brukstyveri, forsøkt på tyveri og hærverk i den forbindelse, tyveri av ekstra dekk og felger i standard utførelse samt glasskade. Ved full kaskodekning inngår normalt også skader på selve bobilen som følge av sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning (sammenstøt med dyr, stormskade mv), leiebilforsikring, bagasjeforsikring samt utvidet assistansedekning som også kan gjelde ved flatt batteri på bobilen. Typiske skader som ofte oppstår, mens om ikke dekkes under bobilforsikringer er frostskader, skade på løst utstyr som skyldes oppbremsing/ ujevnheter i vei samt skade forårsaket av insekter eller gnagere. Også betegnet Campingbilforsikring.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 09:43:15

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .