Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Boligselgerforsikring
Betegnelse på det som går under det mer kjente navnet eierskifteforsikring. Også betegnelse på en mer omfattende ansvarsforsikring som kan tegnes av selger av bolig og fritidsbolig i Norge. Boligselgerforsikringen dekker selgers erstatningsansvar i medhold av avhendingslovens bestemmelser for kontraktsrettslige mangler ved eiendommen. En mer omfattende boligselgerforsikring er et forsikringsprodukt som bygger på en eierskifteforsikring, men som i tillegg inkluderer en grundig besiktigelsesrapport/ tilstandsrapport utført av en profesjonell bygningskyndig som beskriver boligens tekniske tilstand. Denne besiktigelsen er mer grundig enn den alminnelige taksten som ellers utarbeides som en del av salgsdokumentasjonen ved avhendig av fast eiendom. Forsikringen betegnes også Boligskifteforsikring. Se også Eierskifteforsikring.
Sist oppdatert 26.12.2010 kl 08:44:41

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .