Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Borettslagenes Sikringsfond
Betegnelse på en stiftelse som har som formål å sikre borettslag som er med i ordningen mot tap ved manglende innbetaling av fellesutgifter. Ordningen har vært i drift siden 1994, og har tilslutning fra omtrent 4.300 borettslag med omtrent 165.000 boliger. Ordningen er åpen for alle borettslag som er tilknyttet eller blir forvaltet av et boligbyggelag som er medlem i NBBL. Se også Felleskostnadsforsikring.
Sist oppdatert 12.12.2010 kl 14:45:13

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .