Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Borettslagsforsikring
Kombinert forsikring for borettslag, som kan omfatte dekninger som for eksempel bygningsforsikring, løst utstyr og motorredskaper til vedlikehold, husleietap, hageanlegg, dugnadsforsikring, yrkesskade etter yrkesskadeforsikringsloven for ikke fast ansatte, påbud fra offentlige myndigheter, styreansvarsforsikring, rettshjelpforsikring, utgifter til riving og rydding og håndtering av verdiløse rester av skadde ting mv.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 17:49:42

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .