Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Borteforsikring
Utvidelse av en tingforsikring til å gjelde helt eller delvis, selv om de forsikrede gjenstander befinner seg et annet sted enn forsikringsstedet som er angitt i forsikringsavtalen. Vilkåret er vanlig i innboforsikringer hvor dekningen normalt er utvidet til å gjelde også ting, penger og verdipapirer som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet og på nytt bosted etter flytting.
Sist oppdatert 26.12.2010 kl 12:09:38

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .