Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bostyrerforsikring
Skadeforsikring i form av formuesskadeforsikring som kan tegnes av bostyrer eller bobestyrer. Forsikringen tegnes normalt for det enkelte bo og gjelder fra boåpningstidspunktet til tre år etter endelig avslutning. Slik forsikring dekker erstatningsansvaret som bostyrer/ bobestyrer kan pådra seg, men også erstatningsansvar som måtte pådras av medlem av kreditorutvalg, medhjelper eller av borevisor.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 11:17:43

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .