Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Brannfast
Betegnelse på materialer som skades/ ødelegges først når de utsettes for svært høye temperaturer.
Sist oppdatert 26.12.2010 kl 10:13:42

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .