Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Brannforsikring
Skadeforsikring som gir rett til erstatning ved brann (ikke sviskader), lynnedslag, visse arter av eksplosjon og nedsoting. I forsikring definerer man normalt brann som "ild som er kommet løs". Dette vil være ild som noen uforskyldt eller uforvarende mister kontrollen over, og som derved skader ting/ verdier. Naturskader og kortslutningsskader dekkes også av brannforsikringen. Brannforsikring inngår i større kombinerte dekninger i for eksempel villaforsikringer, innboforsikringer, hytteforsikringer, bygningsforsikringer mv.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:13:13

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .