Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Brannkasse
Betegnelsen på et gjensidig brannforsikringsselskap som vanligvis driver forsikringsvirksomhet begrenset til et mindre geografisk område. Pr 31.12.2009 var det 20 brannkasser i Norge under tilsyn av det norske Finanstilsynet.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:13:13

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .