Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Brannklasse
Ut fra den konsekvens en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljø, inndeles byggverk i brannklasser etter en bestemt tabell som legges til grunn for å bestemme byggverkets bæreevne mv ved brann, se forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) av 22.1.1997 nr 33 § 7-22 nr 2. De fire brannklassene og tilhørende konsekvens er:
  • brannklasse 1 - konsekvens liten
  • brannklasse 2 - konsekvens middels
  • brannklasse 3 - konsekvens stor
  • brannklasse 4 - konsekvens særlig stor
Se også Risikoklasse.
Sist oppdatert 28.12.2010 kl 13:46:46

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .