Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bransjeavtaler
Betegnelse på ulike avtaler som er inngått mellom forsikringsselskaper gjerne om felles forståelse og/ eller praktisering av bestemte regler eller situasjoner. Eksempler på slike bransjeavtaler er Bransjeavtale om overføring av kollektiv pensjonsforsikring mellom pensjonsinnretninger av 18.6.2004, senest endret 4.1.2010 og Bransjeavtale om flytting av fripoliser og fortsettelsesforsikringer mellom pensjonsinnretninger av 13.6.2008. Se også Bransjenorm.
Sist oppdatert 29.12.2010 kl 18:53:43

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .