Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bransjestyre liv og pensjon
Organ til ivaretakelse av forsikringsbransjens interesser innenfor personforsikring (livs- og pensjonsforsikringsvirksomhet). Bransjestyret består av minst 8 medlemmer fra forsikringsnæringen. De er tillagt beslutningsmyndighet innenfor rammer lagt av styret i FNO, men har ellers en rådgivende funksjon. Se også Bransjestyre risiko og skade (BRS).
Sist oppdatert 26.12.2010 kl 12:11:53

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .