Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Brede pensjonsordninger
Begrep som er benyttet i NOU 2009:17 av 5.6.2009 som betegnelse på tjenestepensjonsordninger som dekker bredt. Med brede menes her både hvor mange arbeidstakere og foretak som omfattes, ved at drift og leveranse er organisert felles på tvers av uavhengige foretak (innkjøpsordninger), men også hvordan selve pensjonsproduktet er utformet. I sistnevnte tilfelle henspiller "bredde" da på i hvilken grad ulike pensjonsprodukter er harmonisert eller standardisert i forhold til andre produkter i andre pensjonsordninger, hovedsakelig med hensyn til hvordan rettighetsopptjeningen samspiller på tvers av pensjonsordninger. I nevnte NOU foreslås det å åpne for en ny type skattefavorisert tjenestepensjonsordning i form av et hybridprodukt som er en kombinasjon av en innskuddspensjon og en ytelsespensjon.
Sist oppdatert 20.05.2010 kl 13:50:26

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .