Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Brekkasjeklausul
Bestemmelse i skadeforsikringsavtalen som kan unnta skade ved brekkasje.
Sist oppdatert 27.02.2010 kl 12:55:15

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .