Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Brosymptomer
Betegnelse på et medisinsk krav som ofte stilles i norsk rettspraksis for å kunne etablere tilstrekkelig årsakssammenheng mellom en skadehendelse og en nakkeslengskade (whiplash), med utgangspunkt i konsensusrapporten Quebec Task Force fra 1995. Kravet om brosymptomer innebærer at skadelidte må ha hatt symptomer som løper fra akuttfasen frem til en kronisk senfase, se Rt 1998 side 1565, Rt 2000 side 418 og og Rt 2010 side 1547. Den kroniske senfasen varierer normalt fra ett år eller mer etter uhellet, se Rt 1998 side 1565. Se også Quebec Task Force.
Sist oppdatert 10.05.2013 kl 18:20:58

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .