Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bruttoordninger
Betegnelse på pensjonsordninger som garanterer et visst nivå på pensjonsytelsene, etter samordning med ytelsene fra folketrygden og andre ordninger. I offentlig sektor hvor samordningsloven gjelder, vil de omfattede tjenestepensjonsordningene som omfattes av samordningsloven fungere som en bruttoordning for den enkelte som normalt garanterer pensjonsytelser på 66 % av lønnen. Dette i motsetning til nettoordninger. Se også Nettoordninger.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 08:05:40

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .