Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bussforsikring
Kombinert motorvognforsikring for aktører som driver persontransport med turbuss eller rutebuss som er lengre enn 6 meter og har flere enn 16 seter. Forsikringen dekker lovpålagt trafikkansvarsforsikring, og normalt også kasko, brann, tyveri, glass, fører- og passasjerulykke, redning, godsansvar og avbruddsforsikring.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:07:29

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .