Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Butikkforsikring
Kombinert forsikring for innehavere av butikker som normalt dekker brann-, vann- og innbruddsskader, avbruddstap, bedrifts- og produktansvar, rekonstruksjon av arkiver, datafiler og lignende, ryddeutgifter etter erstatningsmessig skade, vinduer og skilt, bygningsmessig tilleggsinnredning, underslag, bedrageri og lignende, ran og overfall. Forsikringen kan også utvides til å dekke innhold i verdiskap, lønn til ansatte, varer i kjøle- og frysedisk ved feil eller svikt i kjølesystem eller strømtilførsel mv.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:07:29

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .