Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Byggherreforsikring
Forsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret kunden kan komme i som følge av at vedkommende er byggherre/ tiltakshaver for et bygge- eller anleggsarbeid.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:07:29

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .