Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Bygningsforsikring
Skadeforsikring som sikrer eierens økonomiske interesser hvis bygningen eller maskinelt utstyr som er en del av bygningen (heis, rulletrapp, ventilasjonsanlegg mv) skades i form av blant annet brann, vannledningsskader, innbrudd, hærverk, naturskader mv. Forsikringen dekker også normalt tilbygg, påbygg og andre bygningsmessige investeringer i løpet av forsikringsåret, påbud fra offentlige myndigheter, utgifter til riving, rydding og håndtering av verdiløse rester av skadde ting mv.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:07:29

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .