Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

CBNI
Forkortelse for Covered But Not Incurred, det vil si skader som er dekket under forsikringspolisen, men ennå ikke inntruffet.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 11:17:43

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .