Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

CEFOR
Forkortelse for det tidligere Sjøassurandørenes Centralforening, nå The Nordic Association of Marine Insurers. Se The Nordic Association of Marine Insurers.
Sist oppdatert 27.12.2010 kl 08:54:10

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .