Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

CEIOPS
Forkortelse for Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors. Den europeiske forsikrings- og pensjonstilsynskomiteen. Organ opprettet som følge av et vedtak i EU-kommisjonen 5.11.2003 som består av ledende representanter fra forsikringsnæringen og tilsynsmyndigheter innenfor EØS. CEIOPS har hovedkontor i Frankfurt am Main i Tyskland. Hjemmesidene til CEIOPS finnes på www.ceiops.eu. Siden etableringen har CEIOPS vært særlig sentral i utviklingen av det nye Solvens 2-regelverket. Se også Solvens 2.
Sist oppdatert 17.12.2010 kl 13:23:15

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .