Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Casus mixtus
Betegnelse på en regel for situasjoner innen erstatningsretten hvor skadevolderen også får ansvaret for mer hendelige følger av et rettsstridig forhold skadevolder frembringer. Et typisk eksempel er at tyven får ansvaret for at tyvegodset han tilegner seg blir utsatt for en hendelig undergang. Rettslig sett forutsetter regelen at det foreligger et ansvarsgrunnlag, men casus mixtus er et unntak fra kravet som ellers gjelder til adekvat årsakssammenheng. Casus mixtus (cum culpa) blir også kalt Culpacasus-regelen. Se også Adekvanskravet.
Sist oppdatert 28.12.2011 kl 09:54:15

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .