Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Claims cooperation/ claims control-klausul
Oppgjørssamarbeid/ oppgjørskontroll. Betegnelse på en klausul kjent fra reassuransekontrakter som innebærer at cedenten i den direkte forsikringsavtalen straks plikter å informere reassurandøren når det oppstår et krav under den direkte forsikringsavtalen. Reassurandøren må under en slik klausul varsle cedenten om han ønsker å samarbeide om erstatningsoppgjøret, eller kontrollere dette. Reassurandører som forholder seg passiv til et slikt varsel vil som hovedregel bli bundet av cedentens erstatningsoppgjør.
Sist oppdatert 01.05.2010 kl 19:53:35

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .