Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Claims made-prinsippet
Prinsipp som benyttes for å identifisere forsikringstilfellet og regulere hva som er et forsikringstilfelle og når forsikringstilfellet inntreffer. Prinsippet innebærer at forsikringstilfellet inntreffer når det fremsettes et erstatningskrav mot sikrede eller forsikringsgiver. For at kravet skal være dekket under en forsikring på claims made-vilkår må det fremsettes i forsikringstiden. Prinsippet benyttes hovedsakelig innenfor ansvarsforsikring, særlig i formuesskadeforsikringer.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 06:49:05

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .