Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Clean cut-reassuranse
Betegnelse på en avtale om indirekte forsikring (reassuranse) som innebærer at reassurandøren ikke skal være ansvarlig for hendelser under hovedforsikrerens dekninger etter et bestemt angitt tidspunkt. Også kalt cut off-klausul.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:06:43

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .