Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Combined Ratio
Begrep som benyttes i forsikringsselskapenes regnskaper som betegnelse på summen av Kostnadsprosent og Skadeprosent.
Sist oppdatert 09.03.2011 kl 11:53:49

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .