Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Dødelighet
Statistisk tall for antall dødsfall i en gitt gruppe personer over et år.
Sist oppdatert 26.02.2010 kl 12:00:36

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .