Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Dagpenger
Trygdeytelse som skal være en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt og skal bidra til at mottakeren søker og beholder arbeid.
Sist oppdatert 27.02.2010 kl 13:07:05

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .