Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Dambruddsforsikring
Forsikring for ansvaret som dameier. Det norske forsikringsselskapet NEMI Forsikring AS, tidligere NEFO AS ble opprinnelig etablert som en bransjecaptive for en rekke energiverk, og er i dag det sentrale forsikringsselskapet i Norge som dekker slikt ansvar. For mindre dammer dekker også visse landbruksforsikringer dameiers ansvar for dambrudd.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:06:43

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .