Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Databehandler
Betegnelse i personopplysningsloven § 2 nr 5) på en som utfører oppdrag for en behandlingsansvarlig. En databehandler får i denne egenskapen overført personopplysninger til seg for behandling på vegne av den behandlingsansvarlige. Det er stilt særskilte krav til skriftlig databehandleravtale, og visse overordnede innholdskrav til slik databehandleravtale i personopplysningsloven § 15. En databehandler har ikke anledning til å behandle personopplysningene på annen måte enn det som er skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige. Forsikringsselskapene benytter systematisk en rekke eksterne databehandlere som får tilgang til personopplysninger, og som derfor krever at det er inngått slik skriftlig databehandleravtale. Dette gjelder for eksempel takstmenn, advokater, medisinsk personell utenfor forsikringsselskapet, translatører, skadeoppgjørsselskaper og andre foretak og personer som engasjeres. I kollektive skade- og personforsikringsavtaler hvor forsikringsselskapet og forsikringstaker (foreningen, arbeidsgiveren, organisasjonen) avtaler at den kollektive forsikringstakeren skal stå for administrasjonen av hele eller deler av forsikringsavtalen (for eksempel føre fortegnelse over antall medlemmer, registrere inn- og utmeldinger, bistå ved informasjonsgivning, bistå ved skaderegistrering og kontakt med sikrede/ medlemmet mv) vil det være et krav om skriftlig databehandleravtale mellom forsikringsselskapet og den kollektive forsikringstakeren. Slik avtale tas ofte inn i forsikringsavtalen. Se også Personopplysningskonsesjon.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 20:41:04

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .